Remus Zamfirescu – În serviciul adevărului

Scris de Luxury
Publicat la data de: 16-10-2017

în: Cover

Remus Zamfirescu – În serviciul adevărului

Dacă am privi activitatea notarială drept cea mai evidentă confirmare a forței formei asupra fondului, într-un surprinzător și îmbucurător contrast cu abstractul glacial pe care rigiditatea redactării și legalizării documentelor îl aduce, etica lui Remus Zamfirescu se înalță peste convenții impersonale, servind omul cu empatie și spirit al justeței. O conversație a cărei desfășurare ne-a dezvăluit atât profesionistul, cât și omul Remus Zamfirescu arată cum tocmai responsabilitatea certificării adevărului a modelat un caracter într-o impresionantă cuprindere a virtuților ce derivă din autenticitate.

Cum au influențat responsabilitățile profesiei de notar etica proprie și cum au determinat eventualele tare ale legislației angajamentul cu care întâmpinați fiecare speță?
Îmi place să cred că responsabilitățile impuse de profesia de notar și etica proprie sunt lucruri care nu pot fi disjunse. Responsabilitatea caracteristică profesiei presupune atât o etică personală, un standard al valorilor cât mai ridicat, precum și un mod de a raționa și interpreta situațiile cât mai rațional și cu cât mai multă verticalitate.

Chiar dacă, de multe ori, spețele cu care mă confrunt par similare, în realitate fiecare dintre ele are câte o particularitate dată de unicitatea individului care îmi prezintă speța. Tot așa cum noi, oamenii, chiar dacă semănăm, suntem totodată foarte diferiți, la fel și spețele noastre. Rolul meu ca notar și profesionist al dreptului este acela de a aborda fiecare speță în parte, de a o înțelege și de a-i da o finalitate care să întrunească atât cerințele legiuitorului, cât și interesele părților, fără a ne abate niciun „milimetru” de la valorile morale ale societății.

În contrast cu avocatura, activitatea notarială ar putea fi percepută sub un caracter static, limitat la meticulozitatea impusă de cerințele normative privitoare la validitatea actelor. Cum ați contracarat acest curs al profesiei și cum se dezvăluie dinamica pe care ați angrenat-o în activitatea dumneavoastră? 
Nu cred că este cazul să contracarez. Cred, mai degrabă, că profesia de notar implică, pe lângă rigurozitatea impusă de lege, un dinamism profesional și conjunctural mult mai amplu decât profesia de avocat. De cele mai multe ori, profesia de avocat presupune prezentarea unor argumente în ideea că „verdictul” urmează să-l dea altcineva, în speță judecătorul. În contrast cu profesia de avocat, notarul trebuie să găsească soluția (verdictul), dar totodată să aibă și argumentele legale la fundația verdictului.

Care ar fi reconfigurarea angajamentului unui notar pentru aceeași acuratețe a muncii sub presiunea incertitudinilor și deselor schimbări legislative? 
Deja acest subiect, și aici mă refer la schimbările legislative, este unul care tinde să cadă în desuet – și nu pentru că nu mai este de actualitate, ci pentru că în societatea românească a devenit un modus vivendi. Partea bună a lucrurilor este că esența dreptului încă nu s-a schimbat de pe vremea Imperiului Roman și până acum, iar principiile au rămas aceleași, doar normele au fost adaptate realităților sociale.

Cum se manifestă responsabilitățile unui notar sub imperiul unei legislații comunitare sau internaționale? Ce particularități distinge aportul dumneavoastră în raporturile juridice ce emană din acte încheiate cu părți de o altă naționalitate?
Responsabilitatea mea, ca notar, din fericire rămâne neschimbată indiferent de raporturile dintre părți sau de naționalitatea acestora. Când spun că responsabilitatea rămâne neschimbată indiferent de circumstanțe, mă refer la faptul că aceasta trebuie să fie – și este – la nivelul cel mai ridicat. Puțini oameni știu că profesia noastră este poate singura unde notarul răspunde cu tot patrimoniul personal, adică cu toate bunurile lui, în cazul în care creează vreun prejudiciu prin acțiunile sale. Sunt curios câți dintre români se pot duce la muncă dimineața, cu ideea că o simplă greșeală îi poate lăsa până la sfârșitul zilei fără nimic din ce au acumulat într-o viață…

Având în vedere că un tânăr profesionist demonstrează cel mai clar atât entuziasmul și poate idealismul cu care descoperim o vocație, dar și pragmatismul atins odată cu maturizarea într-un domeniu, cum se reflectă acest echilibru în devotamentul dumneavoastră pentru notariat? 
Notariatul, prin esența lui, reprezintă un echilibru, iar notarul trebuie să fie capabil să îmbine pragmatismul cu o parte creatoare. Cât despre entuziasm și idealism, acestea sunt atributele celor care au o sete infinită de a se autodepăși. 

Dincolo de consfințirea unor raporturi juridice și a tuturor efectelor ce derivă din intervenția dumneavoastră, cum ați simțit că a schimbat aportul dumneavoastră destinul unor părți? Care a fost speța ce v-a adus cele mai puternice sentimente de împlinire sufletească? 
De multe ori sau, mai bine zis, de fiecare dată când semnez un act, schimb un destin. Să înțelegem prin a schimba un destin și faptul că prin munca mea clientul este protejat, iar acest lucru face de multe ori ca viața lui să nu se schimbe în rău, ori asta eu o numesc tot o schimbare a destinului.

La întrebarea referitoare la speța care mi-a adus cea mai mare împlinire sufletească, pot să vă răspund cu certitudine că această speță se numește, într-un cuvânt, NOTARIAT, iar ea îmi aduce cele mai multe împliniri, zi de zi. 

Cum considerați că ar putea luxul să inspire evoluția noastră spirituală ca indivizi, dincolo de beneficiile asociate imaginii și statutului? 
Luxul este – sau trebuie să fie – asociat cu ideea de bine, de frumos, de bunăstare și de împlinire materială. Dacă păstrăm aceste caracteristici ale luxului, înseamnă că acesta arată un anumit nivel social pe care îl atinge un individ care se regăsește sub orice formă în ideea de lux. Mergând mai departe pe șirul enumerărilor de mai sus, înțelegem că individul sau persoana este una împlinită din punct de vedere financiar, ceea ce presupune și o împlinire profesională și/sau socială, iar de aici și până la o împlinire și o evoluție spirituală, pasul este unul mic, restul dezideratelor individuale fiind deja atinse. Acest pas, chiar dacă este unul mic, nu reprezintă însă o garanție a evoluției spirituale; de multe ori, atingerea „palpabilă” a luxului creează individului un sentiment de automulțumire, iar în acest caz intervine și plafonarea – dacă nu în totalitate, cel puțin din punctul de vedere al evoluției spirituale și, invariabil, al evoluției sociale. 

În ce branduri de lux, din orice domeniu, vă regăsiți?
Dificil de spus, deoarece sunt o persoană care apreciază atât frumosul, cât și luxul, iar asta mă face să admir și să mă regăsesc în multe branduri. Îmi place să spun, fără falsă modestie, că „eu sunt o ediție limitată” și, mergând pe șirul acestei afirmații, vă dați seama că în general sunt atras și de lucrurile create în ediție limitată și/sau greu accesibile.

Ce loc dintre cele vizitate v-a inspirat cel mai profund și ce destinație ați dori să bifați într-o viitoare vacanță?
Uau, este imposibil să spun un singur loc! Viața și profesia mi-au oferit șansa de a putea să călătoresc în multe locuri de pe glob. Astfel am reușit să descopăr, să vizitez și să cunosc foarte multe locuri fascinante. Dacă îmi este permis să fac un top 5 al destinațiilor vizitate și în care mă întorc mereu cu o deosebită plăcere, acesta ar fi: SUA, Argentina (Buenos Aires este orașul cu cea mai frumoasă arhitectură), Mexic (Mexico City este aglomerația urbană cu cel mai interesant mix de oameni), Uruguay (cea mai curată și civilizată țară pe care am vizitat-o), Italia (istoria întâlnită la fiecare pas te copleșește efectiv).

Cu ce proiecte ne va mai surprinde Remus Zamfirescu pe viitor?
Așa cum spuneam și cu alte ocazii, după o experiență bogată atât profesional, cât și social, cred că a venit momentul să mă implic cât mai mult și direct în câteva domenii unde cred că expertiza mea, precum și experiențele trăite sau create de mine în trecut pot aduce plusvaloare. Am în vedere implicarea în proiecte sociale, politice și juridice deopotrivă și cred cu tărie că este obligația morală a fiecărui individ ca, odată ajuns la o anumită etapă a vieții, să întoarcă societății care l-a creat și care l-a ajutat să se dezvolte o parte din valorile acumulate în timp.

Biroul Individual NOTAREM
Remus Zamfirescu
remus@notarem.ro

Str.  Aviator Radu Beller nr. 22, București
Telefon: 021.231.04.84 / 021.231.04.85
E-mail: notariat@notarem.ro

Foto: The Storyalist, Dacian S. Foldi
Stilist: Rosalie Kanda
Make-up artist: Ana-Maria Barbu
Locație: Studio Foto Film 365
www.viggo-tailoring.com