Luxury 84 – Afrodita Pîrcălăbescu / Martie 2017

Afrodita Pîrcălăbescu
Valorile excelenței în antreprenoriat

Coperta Luxury 84 fin Web 770x892 - Luxury 84 - Afrodita Pîrcălăbescu / Martie 2017Supusă oricărei analize, o idee în antreprenoriat se desprinde în tentative de ecuații abstracte pe care realitatea le demonstrează imposibil de reprodus, cum doar implicarea în dimensiunea umană setează aritmetica unor elemente precum viziune, strategie, efort și dezvoltare. Strălucita evoluție evidențiată de Bebe Supermarket pe una dintre cele mai delicate nișe ale retailului ne-a purtat pe urmele acestei alchimii, astfel încât discuția cu fondatoarea proiectului, Afrodita Pîrcălăbescu, impresionează în concluziile asupra provocărilor mediului antreprenorial prin inspirație, dedicare, încredere și înțelepciune, tocmai cele mai fascinante lumini din profilul unui mentor.

Sumar 28 770x934 - Luxury 84 - Afrodita Pîrcălăbescu / Martie 2017 Sumar 30 770x934 - Luxury 84 - Afrodita Pîrcălăbescu / Martie 2017